Monteringsanvisning

On-Rails ska monteras på railsen med några graders lutning för
att uppnå maximal stabilitet. Vrid ratten tills ett klickljud uppstår,
vilket indikerar att åtdragningsmomentet uppnåtts mot railsen och
monteringen är korrekt.
Användaren ansvarar för att montering har gjorts på rätt sätt.
Maxlast får inte överskridas. Skador på On-Rails eller annan
egendom som uppkommer vid felmontering, överlast eller annan
yttre påverkan ansvarar användaren av On-Rails för.

Total Maxlast = 8 kg

Monteringsanvisning utskrift (klicka här)